În Republica Moldova ”fostul vicecomisar de Călăraşi a fost condamnat şi luat sub strajă din sala de judecată”, conform unui comunicat oficial.

Iară mai apoi biv vel armașul Moldovei a poruncit ca osânditul să fi azvârlit în cea mai întunecoasă temniță și să fie păzit cu strășnicie!